Školní rok 2023 – 2024

Pyžamový den

Den Země

Vlaštovkyáda 2023

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Loučení s páťáky

Výlet 5.tř. – Praha 2023

Výlet Loket 1.tř. 2023

Pasování na písaře a čtenáře 2023

Zubní hygiena 3.tř. – 2023

Olympiáda 2023

Den země 2023

Karneval 2023

MDD

Výlety 2023 – 4.třída

Výlet 3.tř. – Loket

 

Výlet 5.tř. 2022 – Praha

Vánoce 2022

Olympiáda 2022

MDD 2022

 

 

 

Informace pro rodiče

Seznam přijatých žáků do první třídy na školní rok 2023/2024 (PDF)


Ranní školní družina  – otevřena od 6.15 hod.  

Odpolední  družina končí v 16.00 hod.

Třídní schůzky

Zahajovací ( společné)      – úvodní 22. září 2022

Informativní ( individuální) – 21. listopadu 2022  a 27.dubna 2023

Formulář ke stažení: Žádost o uvolnění z výuky (PDF)

Prázdniny

Podzimní        26.-27. října 2022
Vánoční         23.prosince 2022 – 2.ledna 2022 (do školy se jde v úterý 3.1.2023 )
Pololetní         3. února 2023 – pátek
Jarní              6. – 12. února 2023
Velikonoční     6. 4. 2023 čtvrtek, pátek je st. svátek
Letní               1.7. – 31.8.2023
Nový školní rok 2023/2024 začne v pondělí 4.září 2022 v 9.00h.

Stravování

Žáci naší školy se stravují ve školní jídelně při ZŠ J.A Komenského, kam odchází společně pod dozorem pedagogů.

Odhlašování obědů si provádějí rodiče sami na tel č. 353 300 326 nebo  775 877 7807.

Jídelní lístek je k nahlédnutí na stránkách : www.zskomenskeho-kv.cz

Den otevřených dveří

duben 2023 od 12.00 h. do 15.00 – termín bude upřesněn

Zápis do 1. Třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY se bude konat 20.dubna 2023  od 14.00 hod. do 16.00 hod.(čtvrtek)

Formuláže ke stažení potřebné pro zápis do naší školy

Zápisní arch (PDF)
Dotazník pro rodiče (PDF)
Žádost o přijetí do ZŠ (PDF)

 
  Bližší informace a soubory ke stažení:

ŠVP – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání