Informace pro rodiče

Ranní školní družina  – otevřena od 6.15 hod.  

Odpolední  družina končí v 16.00 hod.

Třídní schůzky

Zahajovací ( společné)      –  úvodní  : 1.tř – 7.9.2023

ostatní třídy  21. září 2023

Informativní ( individuální) – 23. listopad 2023  a 25.duben 2024

Prázdniny

Podzimní        26.-27. října 2023
Vánoční         23.prosince 2022 – 2.ledna 2022 (do školy se jde ve středu 3.1.2024 )
Pololetní         2. února 2024 – pátek
Jarní                12. – 18. února 2024
Velikonoční    28.3. 2024 čtvrtek, pátek je st. svátek
Letní                29.6 – 31.8.2024
Nový školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2.září 2024 v 9.00h.

Stravování

Žáci naší školy se stravují ve školní jídelně při ZŠ J.A Komenského, kam odchází společně pod dozorem pedagogů.

Odhlašování obědů si provádějí rodiče sami na tel č. 353 300 326 nebo  775 877 7807.

Jídelní lístek je k nahlédnutí na stránkách : www.zskomenskeho-kv.cz

Den otevřených dveří

duben 2023 od 12.00 h. do 15.00 – termín bude upřesněn

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se bude konat  18.dubna 2024

Formuláže ke stažení potřebné pro zápis do naší školy

Zápisní arch (PDF)
Dotazník pro rodiče (PDF)
Žádost o přijetí do ZŠ (PDF)
Žádost o odklad školní docházky (PDF)

 
  Bližší informace a soubory ke stažení:

Formulář ke stažení: Žádost o uvolnění z výuky (PDF)

Školní řád (PDF)

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Pravidla pro hodnocení žáků (PDF)

ŠVP – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Stáhnout všechny dokumenty ŠVP (ZIP)

Adresa: Mozartova 7, 360 20, Karlovy Vary
Zřizovatel: Statutární město Karlovy Vary
www.mmkv.cz

E-mail: zsdyslekticka.kv@seznam.cz
Datová schránka: t74mrp5

Telefon:
+420 353 224 241
+420 605 941 809

Speciálně pedagogické centrum
Telefon: +420 775 891 113
+420 725 503 800
E-mail: spc-vadyreci.kvary@seznam.cz