Základní škola pro žáky se specifickými

poruchami učení Karlovy Vary

Vážení rodiče,

od 25.5.2020 bude možné, aby vaše děti opět navštěvovaly školu za určitých přísných hygienických podmínek.

Váš zájem, prosím, závazně potvrďte prostřednictvím dotazníku na webových stránkách školy. Bez dotazníku zaslaného nejpozději do 18.5.2020 12,00 hod. nebude moci vaše dítě do školy docházet.

Základní podmínkou je odevzdání čestného prohlášení v den nástupu do školy (na webu školy).

Bez něho nebude možné žáka do školy pustit.

 

Činnost školy bude rozdělena do dvou bloků

 dopolední – příchod - žáci se před školou nehromadí, udržují si odstupy (7,30 – 7,55)

                                - doprovod do budovy nesmí

                                - do budovy vstupují děti dle pokynů dohlížejícího pedagoga tak, aby

                                   v šatně daného ročníku byl vždy jen jeden

                     - 1.ročník – vstup hlavním vchodem

                     - po nástupu 25.5. je skupina definitivní a její složení nelze měnit, doplňovat

                     - odchod – doprovod si zazvoní, učitel odvede žáka do šatny a před školou

                                      předá zákonnému zástupci

– oběd z domova donesený (11,40 – 12,00)

odpolední – pro 1. a 2.ročník odděleně v kmenové třídě nebo na školní zahradě

                       - začíná v 11,40 končí v 16,00

Přesné časové rozvržení dopolední činnosti bude upřesněn.

V případě absence je zákonný zástupce povinen sdělit škole důvody dle známých pravidel.

Při příznacích onemocnění COVID 19 je zákonný zástupce povinen si okamžitě své dítě ze školy vyzvednout.

Děkujeme za pochopení.

 

  Bližší informace a soubory ke stažení:
  Žádost o ošetřovné
  Dotazník k 25.5.2020 (formát docx)
  Čestné prohlášení o neexistenci nákazy
 

Naše škola

Základní informace o naší škole

 

Co se skrývá za názvem?

Jsme státní základní škola ( plníme RVP běžné základní školy, neplatí se žádné školné), a využíváme speciálních postupů a pomůcek.

Co nabízíme?

V klidném prostředí rodinné vilky ( Horní Drahovice, blízko lesa), na základě mnohaletých zkušeností (škola funguje už od roku 1971) pomáhají speciální pedagogové dětem překonávat četná úskalí plynoucí z toho, že každé dítě je jiné, ale požadavky školy jsou pro všechny stejné.

Naše nadstandartní péče zahrnuje:
 1. individuální přístup – maximálně 12 žáků ve třídě
 2. respektování osobního tempa a potřeb dítěte
 3. speciálně pedagogickou péči
  • dětem se věnují spec. pedagogové
  • využití speciálních postupů a pomůcek
  • odborná náprava spec. poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie…)
  • individuální logopedická péče
 4. relaxační a nápravná cvičení v rámci vyučování i školní družiny
 5. výuku cizího jazyka od 3. ročníku
 6. vypracování domácích úkolů ve školní družině (nižší ročníky)
 7. využívání počítačové učebny, vybavené spec. výukovými a nápravnými programy
 8. školní kroužky
 9. účast na sportovních akcích v rámci kraje
 Šepty kolem školy

TŘÍDNÍ SCHŮZKY se konají 21.listopadu 2019.


 ZÁJMOVÉ KROUŽKY:

začnou v říjnu, termíny budou upřesněny

Hravá angličtina

- úterý - Mgr. Vítová I.

 

Tvořivá dílna       

- středa  (1.,2.tř.) - Mgr. Nováčková M.

- čtvrtek (3.,4.,5.tř.) - Mgr. Veličková K

 

 Vaření             

- pondělí-Mgr.Lakatošová V.

 

Hudební kroužek

- pondělí-Mgr.Nedbalová A.

 

 

 

 

 


 Naše škola je zapojena do projektu  " OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL" a "MLÉKO DO ŠKOL"