Základní škola pro žáky se specifickými

poruchami učení Karlovy Vary

Informace pro rodiče - organizace posledního školního týdne:
18.,19.6. (čt,pá) kontrola učebnic – oprava, slepení do pondělí 22.6. !!!

22.6. 8,00 (po)
• Odevzdání opravených učebnic tř.uč. (slepené, vygumované) – jinak vracíme

23.6. 8,00 – 10,00 (út)
• Práce ve třídách – dovybrání dokonale opravených učebnic, svačina
10,00 – 11,40
21. LETNÍ OLYMPIÁDA - 10,10 – slavnostní zahájení
- sportovní oblečení, obuv, dostatek pití
třídy budou rozlišeny dle barev:1.tř červená, 2.tř. modrá, 3.tř. zelená, 4.tř. žlutá, 5.tř. černá

24.6. 8,00 – 10,00 (st)
• Práce ve třídách
• Vyhlášení výsledků olympiády
10,00 – 11,40
ŠIFROVANÁ– sportovní oblečení, obutí, dostatek pití

25.6. 8,00 – 10,00 (čt)
• Dokončení práce ve třídách, svačina
• Kontrola tříd a šaten – NIC NEZBYDE!!!
10,00 – 11,40
LETNÍ BAREVNÝ DEN - červená, zelená,. žlutá

26.6. 8,00 – 8,45 (pá) PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

29., 30.6. ředitelské volno
Odpolední činnosti (ŠD) probíhají v tomto týdnu podle stávajícího režimu do 25.6.2020.
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ 1.9.2020
V 9,00 HOD. !!!

  Bližší informace a soubory ke stažení:
  Žádost o ošetřovné
  Dotazník k 25.5.2020 (formát docx)
  Čestné prohlášení o neexistenci nákazy
 

Naše škola

Základní informace o naší škole

 

Co se skrývá za názvem?

Jsme státní základní škola ( plníme RVP běžné základní školy, neplatí se žádné školné), a využíváme speciálních postupů a pomůcek.

Co nabízíme?

V klidném prostředí rodinné vilky ( Horní Drahovice, blízko lesa), na základě mnohaletých zkušeností (škola funguje už od roku 1971) pomáhají speciální pedagogové dětem překonávat četná úskalí plynoucí z toho, že každé dítě je jiné, ale požadavky školy jsou pro všechny stejné.

Naše nadstandartní péče zahrnuje:
 1. individuální přístup – maximálně 12 žáků ve třídě
 2. respektování osobního tempa a potřeb dítěte
 3. speciálně pedagogickou péči
  • dětem se věnují spec. pedagogové
  • využití speciálních postupů a pomůcek
  • odborná náprava spec. poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie…)
  • individuální logopedická péče
 4. relaxační a nápravná cvičení v rámci vyučování i školní družiny
 5. výuku cizího jazyka od 3. ročníku
 6. vypracování domácích úkolů ve školní družině (nižší ročníky)
 7. využívání počítačové učebny, vybavené spec. výukovými a nápravnými programy
 8. školní kroužky
 9. účast na sportovních akcích v rámci kraje
 Šepty kolem školy

UKONČENÍ ŠK.ROKU 2019/2020 -  pátek 26.6. od 8.00 do 8.45h. vydávání vysvědčení.

29. a 30.6. 2020 je ředitelské volno.

 


 Nový školní rok 2020/2021 začne v úterý 1.9.2020 od  9.00h.

 


 Naše škola je zapojena do projektu  " OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL" a "MLÉKO DO ŠKOL"