Základní škola pro žáky se specifickými

poruchami učení Karlovy Vary

Vážení rodiče,

18.11.2020 opět fungujeme ve stejném režimu jako v říjnu s vyjímkou ranní družiny. Těšíme se a doufáme v hladký a ničím nerušený průběh dalších dnů a měsíců !

 

ZAHÁJENÍ činnosti kroužků s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situoci ODLOŽENO.

 

POZOR! ZMĚNA ČASOVÉHO ROZVRHU HODIN!!!

 Z důvodů organizačních úprav ve školní jídelně ZŠ J.A.Komenského a na základě hygienických doporučení MŠMT, jsme museli přistoupit k úpravě časového rozvrhu jednotlivých vyučovacích hodin.

 otevření školy         7,30 hod.                 začátek vyučování   7,50 hod.

 1. vyuč. hod.             7,50 – 8,35
 2. vyuč. hod.             8,45 - 9,30
 3. vyuč. hod.             9,45 – 10,30
 4. vyuč. hod.           10,35 – 11,20

odchod na oběd   – 11,30                          přestávka na oběd – 11,30 – 12,15

(Děti, které na obědy nechodí, budou trávit tento čas ve škole pod dohledem službu konajícího pedagoga.)

 1. vyuč. hod.             12,15 – 13,00
 2. vyuč. hod.             13,05 – 13,50 (odpolední vyučování 5.roč.)

 Školní družina ráno 6,15 – 7,20       odpoledne 11,20 – 16,00          

Změny platí od 2.9.2020 do odvolání.

Případné následné úpravy z organizačních důvodů nevylučujeme.

 

  Bližší informace a soubory ke stažení:
  Žádost o ošetřovné
  Dotazník k 25.5.2020 (formát docx)
  Čestné prohlášení o neexistenci nákazy
 

Naše škola

 

Základní informace o naší škole

 

Co se skrývá za názvem?

Jsme státní základní škola ( plníme RVP běžné základní školy, neplatí se žádné školné), a využíváme speciálních postupů a pomůcek.

Co nabízíme?

V klidném prostředí rodinné vilky ( Horní Drahovice, blízko lesa), na základě mnohaletých zkušeností (škola funguje už od roku 1971) pomáhají speciální pedagogové dětem překonávat četná úskalí plynoucí z toho, že každé dítě je jiné, ale požadavky školy jsou pro všechny stejné.

Naše nadstandartní péče zahrnuje:
 1. individuální přístup – maximálně 12 žáků ve třídě
 2. respektování osobního tempa a potřeb dítěte
 3. speciálně pedagogickou péči
  • dětem se věnují spec. pedagogové
  • využití speciálních postupů a pomůcek
  • odborná náprava spec. poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie…)
  • individuální logopedická péče
 4. relaxační a nápravná cvičení v rámci vyučování i školní družiny
 5. výuku cizího jazyka od 3. ročníku
 6. vypracování domácích úkolů ve školní družině (nižší ročníky)
 7. využívání počítačové učebny, vybavené spec. výukovými a nápravnými programy
 8. školní kroužky
 9. účast na sportovních akcích v rámci kraje
 Šepty kolem školy


Ve čtvrtek se předává vysvědčení za 1.pol. V pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny


 Naše škola je zapojena do projektu  " OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL" a "MLÉKO DO ŠKOL"