Základní škola pro žáky se specifickými

poruchami učení Karlovy Vary

Informace pro rodiče

Ranní školní družina  - otevřena od 6.15 hod.  

Odpolední  družina končí v 16.00 hod.

 

Třídní schůzky

Zahajovací ( společné)      - úvodní v říjnu - termín bude upřesněn. 1.tř během září.

Informativní ( individuální) - v listopadu 2021  a v dubnu 2022

Formulář ke stažení: Žádost o uvolnění z výuky

 

 

 

Prázdniny

Podzimní        27. a 29. října 2021 ( středa a pátek )
Vánoční         23.prosince 2021 – 2.ledna 2022 (do školy se jde v pondělí 3.1.2022 )
Pololetní         4. února 2022 - pátek
Jarní              14.3. - 20.3. 2022
Velikonoční     14.4. 2022 čtvrtek a pátek je st. svátek
Letní               1.7. - 31.8.2022
Nový školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1.září 2022 v 9.00h.

Stravování

Žáci naší školy se stravují ve školní jídelně při ZŠ J.A Komenského, kam odchází společně pod dozorem pedagogů. Na začátku každého měsíce žáci dostanou složenku, kterou je třeba uhradit do 10. téhož měsíce.

Odhlašování obědů si provádějí rodiče sami na tel č. 353 300 326 nebo  775 877 7807.

Jídelní lístek je k nahlédnutí na stránkách : www.zskomenskeho-kv.cz

 

Den otevřených dveří

  15. března 2021 od 11.00 h. do 16.00 hod.

 

Zápis do 1. Třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY se bude konat 15.dubna 2021 od 14.00 hod. do 17.00 hod.,

Formuláže ke stažení potřebné pro zápis do naší šoly

Zápisní arch (PDF)Zápisní arch (PDF)

Dotazník pro rodiče (PDF)

Žádost o přijetí do ZŠ (PDF)

Žádost o odklad školní docházky (PDF)

 

 

 


Kontakt

Adresa:
Mozartova 7, 360 20, Karlovy Vary
Zřizovatel: Statutární město Karlovy Vary

 

E-mail:
zsdyslekticka.kv@seznam.cz

 

spc-vadyreci.kvary@seznam.cz

 

Telefon:
+420 353 224 241

 

Mobil:
+420 605 941 809